PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŚMIECHOWICACH

Nauczyciele

mgr Bernarda Garnuszek – nauczanie zintegrowane, wychowanie przedszkolne

mgr Agnieszka Godowska – nauczanie zintegrowane,

mgr Ewelina Drzazga – wychowanie przedszkolne, nauczanie zintegrowane, zajęcia świetlicowe

mgr Małgorzata Słodkowska - wychowanie przedszkolne, zajęcia świetlicowe, technika

mgr Dorota Krajewska – przyroda, geografia

mgr Agnieszka Forc - język angielski, historia, WOS

mgr Anna Korona –  język angielski, zajęcia świetlicowe

Ks. Grzegorz Rożek – religia

mgr Joanna Macias – matematyka, informatyka, fizyka

mgr Jolanta Ziarko –język polski, informatyka

mgr Karol Borycki - wychowanie fizyczne,

mgr Jolanta Juda - język polski

mgr Dominika Kołacz - chemia, biologia

mgr Renata Teter - język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa